Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Ngô Ngọc Thành

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Ngô Ngọc Thành

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Ngô Ngọc Thành