Nhạc sĩ: Lời Việt: Nhã Thi

Lý do Ngài đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 276