Album: Hương Thơm Thiên Cung

Nghe Album: Hương Thơm Thiên Cung

Các bài hát trong Album: Hương Thơm Thiên Cung

Ngàn lời chúc tán

Trình bày: | Lượt nghe: 787

Chúa vẫn yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Vững an

Trình bày: | Lượt nghe: 735

Chúa đỡ nâng con

Trình bày: | Lượt nghe: 234

Lý do Ngải đến

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Quay gót chân về

Trình bày: | Lượt nghe: 128