Nhạc sĩ: Lm. Từ Tâm

Lời nguyện xin

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Điều đẹp ý Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 291

Xin phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 829

Xin dâng đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 349

Mình con với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Xin dâng lên

Trình bày: | Lượt nghe: 700

Lời nguyện đêm khuya

Trình bày: | Lượt nghe: 288

Ước mơ dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Lời yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Xin vui bước

Trình bày: | Lượt nghe: 67