Album: Điều Đẹp Ý Ngài

Nghe Album: Điều Đẹp Ý Ngài

Các bài hát trong Album: Điều Đẹp Ý Ngài

Lời nguyện xin

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Điều đẹp ý Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 303

Xin phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 850

Xin dâng đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 350

Mình con với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Xin dâng lên

Trình bày: | Lượt nghe: 717

Lời nguyện đêm khuya

Trình bày: | Lượt nghe: 290

Ước mơ dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Lời yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Xin vui bước

Trình bày: | Lượt nghe: 67