Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Đình Phúc

Album Lời Nguyện Cầu Cho Nhau

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Lời nguyện cầu bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Lời khấn hứa hôm nay

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Lời cảm mến ân tình

Trình bày: | Lượt nghe: 228

Lời cầu cho mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Lời ru mẹ hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 113