Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Đình Phúc

Album Lời Nguyện Cầu Cho Nhau

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Lời nguyện cầu bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Lời khấn hứa hôm nay

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Lời cảm mến ân tình

Trình bày: | Lượt nghe: 219

Lời cầu cho mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Lời ru mẹ hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 109