Ca sĩ: Diễm Liên

Tiểu sử Diễm Liên

Album Diễm Liên

MV Diễm Liên

Bài hát Diễm Liên

Trời chưa muốn sáng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 67

Một ngày mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129

Feliz Navidad

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34