Album: Hoàng Phương Vol.1 - Soi Bóng

Nghe Album: Hoàng Phương Vol.1 - Soi Bóng

Các bài hát trong Album: Hoàng Phương Vol.1 - Soi Bóng

Hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Chúa là hải đăng

Trình bày: | Lượt nghe: 520

Con luôn khát khao

Trình bày: | Lượt nghe: 1,361

Chúa quá thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,854

Trầm lặng

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Soi bóng

Trình bày: | Lượt nghe: 269

Sống cho Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 816