Album: Hoàng Phương Vol.1 - Soi Bóng

Nghe Album: Hoàng Phương Vol.1 - Soi Bóng

Các bài hát trong Album: Hoàng Phương Vol.1 - Soi Bóng

Hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Chúa là hải đăng

Trình bày: | Lượt nghe: 475

Con luôn khát khao

Trình bày: | Lượt nghe: 1,234

Chúa quá thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,651

Trầm lặng

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Soi bóng

Trình bày: | Lượt nghe: 250

Sống cho Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 739