Ca sĩ: Lm. Tiến Linh

Tiểu sử Lm. Tiến Linh

Album Lm. Tiến Linh

MV Lm. Tiến Linh

Bài hát Lm. Tiến Linh

Tiền và tình

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Sóng ca biển hát

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Khúc hát yêu đời

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Nỗi đau biệt ly

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Tình bạn tri kỷ 2

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Một thời đi hoang

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Nếu không có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Ca khen tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Tin mừng vui

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Tình chứng nhân

Trình bày: | Lượt nghe: 25

Đời lễ dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 21

Đọc kinh lo ra

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Tìm chân tình 2

Trình bày: | Lượt nghe: 31

Tình Mẹ La Vang 3

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Khát khao tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 36