Album: Tiến Linh CD 02 - Tình Và Tri Kỷ

Nghe Album: Tiến Linh CD 02 - Tình Và Tri Kỷ

Các bài hát trong Album: Tiến Linh CD 02 - Tình Và Tri Kỷ

Tiền và tình

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Sóng ca biển hát

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Khúc hát yêu đời

Trình bày: | Lượt nghe: 174

Nỗi đau biệt ly

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Tình bạn tri kỷ 2

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Tình Hiền Mẫu

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Phận trẻ mồ côi 2

Trình bày: | Lượt nghe: 169