Ca sĩ: Lm. Tiến Linh

Tiểu sử Lm. Tiến Linh

Album Lm. Tiến Linh

MV Lm. Tiến Linh

Bài hát Lm. Tiến Linh

Chúa gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Khi con bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 118

Về đây mau

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Sinh tử là một

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Tim tình hối lỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 26

Khi đêm về

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Tình nghĩa anh em

Trình bày: | Lượt nghe: 1,021

Ca khen tình Chúa 4

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Tiến bước tiến

Trình bày: | Lượt nghe: 38