Nhạc sĩ: Lm. JB Nguyễn Sang

Lạy Thánh Tâm Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Chúa gọi con về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Cát bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Thánh Giuse 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Kính Mừng Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Giữa Biển Trần Gian

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Thánh Giuse 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Tình Yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Giuse, chuyện về Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Giuse Chuyện Về Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Cầu Xin Thánh Gia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Giuse Chuyện Về Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Thờ Lạy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Xin xót thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Đồng xanh thơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Trở lại thiên đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Tình Ca Thập Tự

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Lễ Hiển Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Chuông Chiều

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35