Ca sĩ: Lm. Duy Hải

Tiểu sử Lm. Duy Hải

Album Lm. Duy Hải

MV Lm. Duy Hải

Bài hát Lm. Duy Hải

Sống Đức Tin

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Như một vầng trăng

Trình bày: | Lượt nghe: 2,371

Trung thu dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 3,545

Phú Thịnh ca

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Exsultet (Mừng vui lên)

Trình bày: | Lượt nghe: 4,098