Nhạc sĩ: Vương Huyền

Album Riêng Chúa Và Con

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 71

Vinh phúc tri ân

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 44

Con là kẻ đưa đinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 133

Đắng lời ăn năn

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 40