Album: Riêng Chúa Và Con

Nghe Album: Riêng Chúa Và Con

Các bài hát trong Album: Riêng Chúa Và Con

An bình trong Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 93

Của lễ hiến dâng

Trình bày: , | Lượt nghe: 507

Riêng Chúa và con

Trình bày: , | Lượt nghe: 66

Giống nên trẻ thơ

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Bước hoang tìm về

Trình bày: , | Lượt nghe: 126

Vinh phúc tri ân

Trình bày: , | Lượt nghe: 50

Phận làn khói bay

Trình bày: , | Lượt nghe: 50

Nên một với Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 478