Album: Riêng Chúa Và Con

Nghe Album: Riêng Chúa Và Con

Các bài hát trong Album: Riêng Chúa Và Con

An bình trong Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 91

Của lễ hiến dâng

Trình bày: , | Lượt nghe: 457

Riêng Chúa và con

Trình bày: , | Lượt nghe: 61

Giống nên trẻ thơ

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Bước hoang tìm về

Trình bày: , | Lượt nghe: 124

Vinh phúc tri ân

Trình bày: , | Lượt nghe: 47

Phận làn khói bay

Trình bày: , | Lượt nghe: 48

Nên một với Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 464