Ca sĩ: Connie Kim

Tiểu sử Connie Kim

Album Connie Kim

MV Connie Kim

Bài hát Connie Kim

Hãy yêu thương nhau

Trình bày: | Lượt nghe: 719

Magnificat

Trình bày: , | Lượt nghe: 997

Thống khổ

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Tạ ơn bàn tay Tạo Hóa

Trình bày: | Lượt nghe: 260

Sống với Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Khắc ghi ơn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 528