Album: Hát Mừng Tri Ân

Nghe Album: Hát Mừng Tri Ân

Các bài hát trong Album: Hát Mừng Tri Ân

Hãy yêu thương nhau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 461

Magnificat

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 805

Thống khổ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Khắc ghi ơn Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 397