Album: Hát Mừng Tri Ân

Nghe Album: Hát Mừng Tri Ân

Các bài hát trong Album: Hát Mừng Tri Ân

Hãy yêu thương nhau

Trình bày: | Lượt nghe: 889

Magnificat

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,146

Thống khổ

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Tạ ơn bàn tay Tạo Hóa

Trình bày: | Lượt nghe: 329

Sống với Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Khắc ghi ơn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 617