Ca sĩ: Bích Phượng (ĐN)

Tiểu sử Bích Phượng (ĐN)

Album Bích Phượng (ĐN)

MV Bích Phượng (ĐN)

Bài hát Bích Phượng (ĐN)

Làm dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Về với Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Lời thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 66