Ca sĩ: Bích Phượng (ĐN)

Tiểu sử Bích Phượng (ĐN)

Album Bích Phượng (ĐN)

MV Bích Phượng (ĐN)

Bài hát Bích Phượng (ĐN)

Làm dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Về với Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Lời thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 70