Album: Tưởng Rằng (Thiên Chúa & Phận Người I)

Nghe Album: Tưởng Rằng (Thiên Chúa & Phận Người I)

Các bài hát trong Album: Tưởng Rằng (Thiên Chúa & Phận Người I)

Thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Lỗi hẹn

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Thương con Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Chúa ở nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Giêsu vì yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Thập giá vì Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Tưởng rằng

Trình bày: | Lượt nghe: 135