Album: Trên Đỉnh Yêu Thương

Nghe Album: Trên Đỉnh Yêu Thương

Các bài hát trong Album: Trên Đỉnh Yêu Thương

Hy lễ Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 342

Ngài yêu con, con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 639

Trọn đời dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 199

Trên đỉnh yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 754

Nhạc khúc yêu thương

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,488

Bài ca đức tin

Trình bày: | Lượt nghe: 423

Để ở với con

Trình bày: , | Lượt nghe: 210