Album: Trên Đỉnh Yêu Thương

Nghe Album: Trên Đỉnh Yêu Thương

Các bài hát trong Album: Trên Đỉnh Yêu Thương

Hy lễ Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 322

Ngài yêu con, con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 591

Trọn đời dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Trên đỉnh yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 712

Nhạc khúc yêu thương

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,290

Bài ca đức tin

Trình bày: | Lượt nghe: 408

Để ở với con

Trình bày: , | Lượt nghe: 205