Album: Trầm Hương Vol.02 - Lòng Chúa Bao Dung

Nghe Album: Trầm Hương Vol.02 - Lòng Chúa Bao Dung

Các bài hát trong Album: Trầm Hương Vol.02 - Lòng Chúa Bao Dung

Lòng Chúa bao dung

Trình bày: | Lượt nghe: 753

Xót thương người

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,300

Về cõi thiên thu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,017

Xin cho con dừng chân

Trình bày: | Lượt nghe: 400

Cát bụi hư vô

Trình bày: | Lượt nghe: 1,060

Ngày không còn mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 243