Album: Trầm Hương Vol.02 - Lòng Chúa Bao Dung

Nghe Album: Trầm Hương Vol.02 - Lòng Chúa Bao Dung

Các bài hát trong Album: Trầm Hương Vol.02 - Lòng Chúa Bao Dung

Lòng Chúa bao dung

Trình bày: | Lượt nghe: 639

Xót thương người

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,180

Về cõi thiên thu

Trình bày: | Lượt nghe: 801

Xin cho con dừng chân

Trình bày: | Lượt nghe: 375

Cát bụi hư vô

Trình bày: | Lượt nghe: 891

Ngày không còn mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 235