Album: Tình Chúa Và Quê Hương (Thánh Ca Cầu Nguyện - Hòa Tấu Dân Tộc)

Nghe Album: Tình Chúa Và Quê Hương (Thánh Ca Cầu Nguyện - Hòa Tấu Dân Tộc)

Các bài hát trong Album: Tình Chúa Và Quê Hương (Thánh Ca Cầu Nguyện - Hòa Tấu Dân Tộc)