Album: Tình Ca Muôn Thuở

Nghe Album: Tình Ca Muôn Thuở

Các bài hát trong Album: Tình Ca Muôn Thuở

Con xưng tụng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Kinh nguyện chiều hôm

Trình bày: | Lượt nghe: 582

Bước trong tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,809

Tôi đã chọn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 240

Tình ca muôn thuở

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Hy vọng vào Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 1,691

Tri ân tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 2,989

Xin cho lời con

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Mời gọi yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 444