Album: Tình Ca Muôn Thuở

Nghe Album: Tình Ca Muôn Thuở

Các bài hát trong Album: Tình Ca Muôn Thuở

Con xưng tụng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Kinh nguyện chiều hôm

Trình bày: | Lượt nghe: 549

Bước trong tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,723

Tôi đã chọn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 216

Tình ca muôn thuở

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Hy vọng vào Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 1,527

Tri ân tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 2,702

Xin cho lời con

Trình bày: | Lượt nghe: 139

Mời gọi yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 413