Album: Thánh Ca Giáng Sinh (Cassette)

Nghe Album: Thánh Ca Giáng Sinh (Cassette)

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Giáng Sinh (Cassette)

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 872

Cùng đi Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 418

Tiếng chuôn ngân

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Hôm nay toàn dân

Trình bày: | Lượt nghe: 265

Chúa Hài Đồng

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Tiếng hát Thiên Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Niềm vui nhân loại

Trình bày: | Lượt nghe: 146