Album: Phi Nguyễn Vol.03 - Diễm Tình Ca

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.03 - Diễm Tình Ca

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.03 - Diễm Tình Ca

Diễm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 480

Chung kết trầu cau

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,037

Khi hoa nở miền Cana

Trình bày: | Lượt nghe: 595

Kinh cầu tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,325

Tình yêu dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 2,037

Sống cho người yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 844

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Lễ dâng

Trình bày: , | Lượt nghe: 531