Album: Phi Nguyễn Vol.03 - Diễm Tình Ca

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.03 - Diễm Tình Ca

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.03 - Diễm Tình Ca

Diễm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 453

Chung kết trầu cau

Trình bày: , | Lượt nghe: 897

Khi hoa nở miền Cana

Trình bày: | Lượt nghe: 549

Kinh cầu tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,195

Tình yêu dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,808

Sống cho người yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 742

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 152

Lễ dâng

Trình bày: , | Lượt nghe: 442