Album: Như Mai Thánh Ca 8 - Một Đời Sám Hối

Nghe Album: Như Mai Thánh Ca 8 - Một Đời Sám Hối

Các bài hát trong Album: Như Mai Thánh Ca 8 - Một Đời Sám Hối

Nếu tôi gặp Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 361

Xin vác lấy Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 566

Một đời sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 340

Lời kinh nguyện trầm

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Thương xót con

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Xin ở lại với con

Trình bày: | Lượt nghe: 639

Chúa đã sống lại rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 837

Bà Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Giêssu Vua muôn Vua

Trình bày: | Lượt nghe: 514