Album: Một Đời Tri Ân 3 (Tình Chúa Cao Vời)

Nghe Album: Một Đời Tri Ân 3 (Tình Chúa Cao Vời)

Các bài hát trong Album: Một Đời Tri Ân 3 (Tình Chúa Cao Vời)