Album: Một Đời Tri Ân 3 (Tình Chúa Cao Vời)

Nghe Album: Một Đời Tri Ân 3 (Tình Chúa Cao Vời)

Các bài hát trong Album: Một Đời Tri Ân 3 (Tình Chúa Cao Vời)

Ca khúc yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Con tin Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 297

Hạnh phúc đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 390

Tâm sự chiếc áo dòng

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Tình Chúa cao vời

Trình bày: | Lượt nghe: 128

Xin đến với con

Trình bày: | Lượt nghe: 385

Nhớ Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 561

Lạy Chúa là Vua

Trình bày: | Lượt nghe: 1,148