Album: Một Đời Tri Ân 3 (Tình Chúa Cao Vời)

Nghe Album: Một Đời Tri Ân 3 (Tình Chúa Cao Vời)

Các bài hát trong Album: Một Đời Tri Ân 3 (Tình Chúa Cao Vời)

Ca khúc yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Con tin Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 337

Hạnh phúc đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 582

Tâm sự chiếc áo dòng

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Tình Chúa cao vời

Trình bày: | Lượt nghe: 139

Xin đến với con

Trình bày: | Lượt nghe: 412

Nhớ Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 724

Lạy Chúa là Vua

Trình bày: | Lượt nghe: 1,298