Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.2 - Tình Chúa Tình Người

Nghe Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.2 - Tình Chúa Tình Người

Các bài hát trong Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.2 - Tình Chúa Tình Người