Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.2 - Tình Chúa Tình Người

Nghe Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.2 - Tình Chúa Tình Người

Các bài hát trong Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.2 - Tình Chúa Tình Người

Mùa đông năm xưa

Trình bày: , | Lượt nghe: 101

Nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 53