Album: Mối Tình Giêsu 1 - Bao La Tình Chúa

Nghe Album: Mối Tình Giêsu 1 - Bao La Tình Chúa

Các bài hát trong Album: Mối Tình Giêsu 1 - Bao La Tình Chúa

Mối tình Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,033

Bên đời lãng du

Trình bày: | Lượt nghe: 226

Tôi gặp Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 234

Con tim thao thức

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Lời thì thầm dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,644

Ngài gọi con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 710

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Tình Chúa cao vời

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Như đuốc thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 205

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 524

Có Chúa trong đời

Trình bày: | Lượt nghe: 255