Album: Lời Vọng Tình Yêu

Nghe Album: Lời Vọng Tình Yêu

Các bài hát trong Album: Lời Vọng Tình Yêu

Đi tìm Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 317

Ánh sao vui

Trình bày: | Lượt nghe: 308

Chuông chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Bờ đá xanh tạ tội

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Lo gì

Trình bày: , | Lượt nghe: 142

Lời vọng tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 193

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 95