Album: Lối Về (Hòa Tấu)

Nghe Album: Lối Về (Hòa Tấu)

Các bài hát trong Album: Lối Về (Hòa Tấu)

Cảm tạ Cha (Cảm ơn Cha)

Trình bày: | Lượt nghe: 1,194

Lời dẫn 1 – Lối Về

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Lời dẫn 2 – Lối Về

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Lời dẫn 3 – Lối Về

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Chính Chúa (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 152