Album: Lm. Vũ Mộng Thơ Vol.2 - Ngày Hồng Ân

Nghe Album: Lm. Vũ Mộng Thơ Vol.2 - Ngày Hồng Ân

Các bài hát trong Album: Lm. Vũ Mộng Thơ Vol.2 - Ngày Hồng Ân

Ngày hồng ân 1

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Ngày hồng ân 2

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Ngày hồng ân 4

Trình bày: , | Lượt nghe: 40

Ngày hồng ân 5

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Ngày hồng ân 6

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Ngày hồng ân 7

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Lời nguyện Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 320