Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.2 - Thập Giá Ơn Biển Đổi

Nghe Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.2 - Thập Giá Ơn Biển Đổi

Các bài hát trong Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.2 - Thập Giá Ơn Biển Đổi

Tình xuân Quê hương

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Maria, Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Em ra đi

Trình bày: | Lượt nghe: 231

Vinh phúc

Trình bày: , | Lượt nghe: 238

Phúc thay

Trình bày: | Lượt nghe: 598