Album: Lm. Nguyên Lễ Vol.2 - Chúa Dắt Dìu Con

Nghe Album: Lm. Nguyên Lễ Vol.2 - Chúa Dắt Dìu Con

Các bài hát trong Album: Lm. Nguyên Lễ Vol.2 - Chúa Dắt Dìu Con

Chúa đã yêu tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 296

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Chúa vẫn bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 794

Tình yêu Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 549

Chúa dắt dìu con

Trình bày: , | Lượt nghe: 275

Chúa đã chọn tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 451

Khúc dân ca đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 689

Tình Chúa thương tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 960

Ở lại Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Khí cụ bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 378

Tất cả là hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 982

Xin hãy sai con

Trình bày: | Lượt nghe: 5,033