Album: Lm. Nguyên Lễ Vol.1 - Cảm Tạ Hồng Ân

Nghe Album: Lm. Nguyên Lễ Vol.1 - Cảm Tạ Hồng Ân

Các bài hát trong Album: Lm. Nguyên Lễ Vol.1 - Cảm Tạ Hồng Ân

Hãy hát lời cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 833

Xin Chúa phán dạy

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Chúa kêu gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 197

Tâm tình tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 1,266

Cảm tạ hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 684

Lên đường

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Hãy ra khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 221