Album: Lm. Mi Trầm DVD Vol.4 - Mừng Chúa Giáng Sinh

Nghe Album: Lm. Mi Trầm DVD Vol.4 - Mừng Chúa Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Lm. Mi Trầm DVD Vol.4 - Mừng Chúa Giáng Sinh

Trong rừng sâu

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Vui lên

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Tầng trời cao

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Mừng ngày Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Nhìn sao đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Niềm vui Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Chuông mừng

Trình bày: , | Lượt nghe: 194

Mừng vui lên

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Mục đồng ca

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Tầng trời cao

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Mừng ngày Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Nhìn sao đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 179

Niềm vui Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 281

Mừng vui lên

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Chuông mừng

Trình bày: , | Lượt nghe: 161

Nhìn ngôi sao

Trình bày: | Lượt nghe: 351

Mục đồng ca

Trình bày: | Lượt nghe: 234