Album: Lm. Mi Trầm DVD Vol.4 - Mừng Chúa Giáng Sinh

Nghe Album: Lm. Mi Trầm DVD Vol.4 - Mừng Chúa Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Lm. Mi Trầm DVD Vol.4 - Mừng Chúa Giáng Sinh

Trong rừng sâu

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Vui lên

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Tầng trời cao

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Mừng ngày Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Nhìn sao đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Niềm vui Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Chuông mừng

Trình bày: , | Lượt nghe: 194

Mừng vui lên

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Mục đồng ca

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Tầng trời cao

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Mừng ngày Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Nhìn sao đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 179

Niềm vui Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 289

Mừng vui lên

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Chuông mừng

Trình bày: , | Lượt nghe: 163

Nhìn ngôi sao

Trình bày: | Lượt nghe: 357

Mục đồng ca

Trình bày: | Lượt nghe: 237