Album: Lm. Mi Trầm DVD Vol.4 - Mừng Chúa Giáng Sinh

Nghe Album: Lm. Mi Trầm DVD Vol.4 - Mừng Chúa Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Lm. Mi Trầm DVD Vol.4 - Mừng Chúa Giáng Sinh

Trong rừng sâu

Trình bày: | Lượt nghe: 179

Vui lên

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Tầng trời cao

Trình bày: | Lượt nghe: 144

Mừng ngày Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Nhìn sao đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Niềm vui Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Chuông mừng

Trình bày: , | Lượt nghe: 192

Mừng vui lên

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Mục đồng ca

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Tầng trời cao

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Mừng ngày Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Nhìn sao đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 179

Niềm vui Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 279

Mừng vui lên

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Chuông mừng

Trình bày: , | Lượt nghe: 159

Nhìn ngôi sao

Trình bày: | Lượt nghe: 346

Mục đồng ca

Trình bày: | Lượt nghe: 232