Album: Kinh Chay

Nghe Album: Kinh Chay

Các bài hát trong Album: Kinh Chay

Thôi

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Tình yêu Chúa vút cao

Trình bày: | Lượt nghe: 754

Lời kinh chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 480

Xin ơn tha thứ

Trình bày: | Lượt nghe: 548

Tâm tình sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 3,074

Kinh chay

Trình bày: , | Lượt nghe: 747

Vươn cao linh hồn

Trình bày: | Lượt nghe: 1,380

Nguyện cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Tình cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 125