Album: Kinh Chay

Nghe Album: Kinh Chay

Các bài hát trong Album: Kinh Chay

Thôi

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Tình yêu Chúa vút cao

Trình bày: | Lượt nghe: 836

Lời kinh chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 507

Xin ơn tha thứ

Trình bày: | Lượt nghe: 618

Tâm tình sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 3,132

Kinh chay

Trình bày: , | Lượt nghe: 767

Vươn cao linh hồn

Trình bày: | Lượt nghe: 1,472

Nguyện cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Tình cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 125