Album: Kiếp Phù Vân - Vũ Lương Thiên Phúc Vol.2

Nghe Album: Kiếp Phù Vân - Vũ Lương Thiên Phúc Vol.2

Các bài hát trong Album: Kiếp Phù Vân - Vũ Lương Thiên Phúc Vol.2

Xin tán dương Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 152

Chúa mạnh mẽ oai hùng

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Chúa đã nhận lời

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Ơn phù trợ ở nơi Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Lễ Hiển Linh

Trình bày: | Lượt nghe: 293

Trước Nhan Thánh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Xin lắng tai

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Thánh hóa công việc

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Tình thương của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 265