Album: Khấn Nguyện Và Cảm Tạ Vol.3

Nghe Album: Khấn Nguyện Và Cảm Tạ Vol.3

Các bài hát trong Album: Khấn Nguyện Và Cảm Tạ Vol.3