Album: Khấn Nguyện Và Cảm Tạ Vol.3

Nghe Album: Khấn Nguyện Và Cảm Tạ Vol.3

Các bài hát trong Album: Khấn Nguyện Và Cảm Tạ Vol.3

Hy tế đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Giã từ lòng đất Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 318

Xin nguyện cầu cho tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Nguyện khúc biệt ly

Trình bày: | Lượt nghe: 92