Album: Giêsu Ngài Là Tất Cả

Nghe Album: Giêsu Ngài Là Tất Cả

Các bài hát trong Album: Giêsu Ngài Là Tất Cả

Giê-hô-va Ni-si

Trình bày: , | Lượt nghe: 442

Giê-hô-va Salom

Trình bày: | Lượt nghe: 197

Ngài là Đấng lạ lùng

Trình bày: | Lượt nghe: 489

Đấng Thánh khiết

Trình bày: | Lượt nghe: 142