Album: Giêsu Ngài Là Tất Cả

Nghe Album: Giêsu Ngài Là Tất Cả

Các bài hát trong Album: Giêsu Ngài Là Tất Cả

Giê-hô-va Ni-si

Trình bày: , | Lượt nghe: 433

Giê-hô-va Salom

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Ngài là Đấng lạ lùng

Trình bày: | Lượt nghe: 467

Đấng Thánh khiết

Trình bày: | Lượt nghe: 138