Album: Gia Ân Vol.05 - Hát Về Tình Mẹ Cha

Nghe Album: Gia Ân Vol.05 - Hát Về Tình Mẹ Cha

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.05 - Hát Về Tình Mẹ Cha

Nguyện cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 2,186

Mẹ đã đi rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,760

Nhớ Mẹ hiền đã xa

Trình bày: | Lượt nghe: 813

Nhớ về tình mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 429

Tình cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 784

Cha ơi! Cha ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 1,828

Nhớ về Tổ Tiên

Trình bày: | Lượt nghe: 1,004

Hát về tình mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 2,036

Nhớ ơn cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,905