Album: FSC Vol.2 - Tâm Tư Kinh

Nghe Album: FSC Vol.2 - Tâm Tư Kinh

Các bài hát trong Album: FSC Vol.2 - Tâm Tư Kinh

Thánh Giá đã gãy

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Chúa là tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Chúa ơi tên con là gì?

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Một nỗi băn khoăn

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Kìa Giêsu!

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Lời của hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Tình khúc cho Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Sao Cha lại gọi con?

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Gọi con là Ma Soeur

Trình bày: | Lượt nghe: 153

Tâm Tư Kinh

Trình bày: , | Lượt nghe: 134

Trên đỉnh yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 60