Album: FSC Vol.2 - Tâm Tư Kinh

Nghe Album: FSC Vol.2 - Tâm Tư Kinh

Các bài hát trong Album: FSC Vol.2 - Tâm Tư Kinh

Thánh Giá đã gãy

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Chúa là tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Chúa ơi tên con là gì?

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Một nỗi băn khoăn

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Kìa Giêsu!

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Lời của hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Tình khúc cho Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Sao Cha lại gọi con?

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Gọi con là Ma Soeur

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Tâm Tư Kinh

Trình bày: , | Lượt nghe: 142

Trên đỉnh yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 64