Album: Điểm Hẹn Giêsu

Nghe Album: Điểm Hẹn Giêsu

Các bài hát trong Album: Điểm Hẹn Giêsu

Cuộc đời dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 550

Chúa đã gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 281

Kinh cầu cho các Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 410

Điểm hẹn Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 908

Tình Chúa thắp sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Noi gương Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 187

Giêsu love

Trình bày: | Lượt nghe: 256

Nguyện khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Giêsu Ngài ở đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 404

Với Chúa vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 184