Album: Dấu Ấn Đời Con

Nghe Album: Dấu Ấn Đời Con

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Đời Con

Lời thì thầm dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 282

Mỗi ngày đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 316

Tâm tình yêu mến

Trình bày: | Lượt nghe: 537

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 78