Album: Dấu Ấn Đời Con

Nghe Album: Dấu Ấn Đời Con

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Đời Con

Lời thì thầm dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 276

Mỗi ngày đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 311

Tâm tình yêu mến

Trình bày: | Lượt nghe: 500

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 73