Album: Dâng Chúa Tình Con 26 (Tình Yêu Cậy Trông)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 26 (Tình Yêu Cậy Trông)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 26 (Tình Yêu Cậy Trông)

Xin Ngài dẫn đưa

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Tình Chúa đưa con về

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Tình trời cao

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Con xin yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Con vẫn dâng lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Xin yêu tình Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Lệ khóc cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Mẹ đã cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 42