Album: Của Lễ Dâng Cha

Nghe Album: Của Lễ Dâng Cha

Các bài hát trong Album: Của Lễ Dâng Cha

Đêm ân phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Mẹ ánh sao mai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85

Tràng hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Giờ linh thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 150

Của lễ dâng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 508

Bài ca dâng lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,074

Về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 566

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 360