Album: Của Lễ Dâng Cha

Nghe Album: Của Lễ Dâng Cha

Các bài hát trong Album: Của Lễ Dâng Cha

Đêm ân phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Ca mừng Nữ Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Mẹ ánh sao mai

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Tràng hoa Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Dâng Cha mối tình

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Giờ linh thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 169

Của lễ dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 700

Bài ca dâng lễ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,469

Về nhà Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 757

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Lượt nghe: 538