Album: Của Lễ Dâng Cha

Nghe Album: Của Lễ Dâng Cha

Các bài hát trong Album: Của Lễ Dâng Cha

Đêm ân phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Ca mừng Nữ Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Mẹ ánh sao mai

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Tràng hoa Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Dâng Cha mối tình

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Giờ linh thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Của lễ dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 589

Bài ca dâng lễ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,294

Về nhà Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 653

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Lượt nghe: 422