Album: Của Lễ Dâng Cha

Nghe Album: Của Lễ Dâng Cha

Các bài hát trong Album: Của Lễ Dâng Cha

Đêm ân phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Mẹ ánh sao mai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Tràng hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Giờ linh thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 149

Của lễ dâng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 491

Bài ca dâng lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,033

Về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 551

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 342