Ca sĩ: Thanh Liễu

Tiểu sử Thanh Liễu

Album Thanh Liễu

MV Thanh Liễu

Bài hát Thanh Liễu

Xuân hy vọng

Lượt nghe: 119