Album: Có Những Bước Chân

Nghe Album: Có Những Bước Chân

Các bài hát trong Album: Có Những Bước Chân

Tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Giêsu kính yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Tôi đã gặp Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Chúa tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Lời tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Tình yêu Chúa tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Có những bước chân

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Đời người

Trình bày: | Lượt nghe: 604