Nhạc sĩ sĩ: Lm. Trường Linh

Chúa đã chọn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Cảm tạ Hồng Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Con thuộc về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 567

Thánh cả Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 116