Nhạc sĩ sĩ: Lm. Trường Linh

Chúa đã chọn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Cảm tạ Hồng Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Con thuộc về Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 667

Thánh cả Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118