Album: Xin Tạ Ơn Chúa

Nghe Album: Xin Tạ Ơn Chúa

Các bài hát trong Album: Xin Tạ Ơn Chúa

Lý do Ngài đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 232

Tâm tình ca 5

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 203

Tin hay không tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 172

Lo gì

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 215

Chúa (He)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 109