Album: Xin Tạ Ơn Chúa

Nghe Album: Xin Tạ Ơn Chúa

Các bài hát trong Album: Xin Tạ Ơn Chúa

Lý do Ngài đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 247

Tâm tình ca 5

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 205

Tin hay không tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 179

Lo gì

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 222

Chúa (He)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 110